ANP – kabinetsformatie

Voor het ANP: een versimpelde weergave van de standpunten van de partijen. Hierdoor wordt duidelijk welke partijen in principe een goede kans maken het met elkaar eens te worden. Uit het archief.

eigen research