projecten

Alles in Beeld werkt niet alleen in opdracht. Een project, altijd opgezet met behulp van meerdere partijen, zorgt voor veel voldoening. En vooral voor veel werkplezier!

Project ‘Wat kan ík doen?’

Serie infographics die laten zien wat je zelf kunt doen om mee te helpen aan verduurzaming

Wat kan ik doen logo

Een project van Alles in Beeld

De duurzaamheidsproblematiek is overweldigend. Plastic soup, insectensterfte, klimaatverandering… Al snel denk je dat je als individu geen invloed hebt op deze grote vraagstukken.

Het komt allemaal op je af als één grote brij. Een brij die alleen opgelost kan worden door iets groots dat de negatieve spiraal een zet de andere kant op geeft.

Toch zijn de grote milieuvraagstukken ontstaan uit een kettingreactie van individuele acties. En eigenlijk betekent dit dat je in je eentje wel degelijk verschil kunt maken. Ook al is het maar met één klein dingetje dat je doet of laat.

Dan moet je natuurlijk wel weten wat je kunt doen. En daar miste ik een heel simpel overzicht dat je per vraagstuk handvatten geeft.

Dus ik vroeg mij af: Wat kan ík doen?

In een serie infographics wil ik per issue heel praktisch antwoord op deze vraag geven. Het is bedoeld als handvat zonder belerend vingertje. Gewoon heel simpel per milieuvraagstuk naast elkaar gezet wat je kunt doen en laten om onderdeel van een oplossing te zijn.

Ook al kies je maar iets uit de do’s en don’ts, dan maak je al een idioot klein verschil.

En idioot kleine verschillen zijn enorm belangrijk. Daarmee beginnen grote dingen.

 

——-

Bij een eventueel lokale verspreiding van deze infographics wil ik graag een koppeling maken naar lokale initiatieven die een bijdrage kunnen leveren aan de genoemde oplossingen in de infographics.

(Bijvoorbeeld: winkels uit de buurt noemen waar je schoonmaakmiddelen na kunt laten vullen. Dit verlaagt de drempel aanzienlijk.)

Een -voorlopig- voorbeeld van de eerste infographic in de serie ‘Wat kan ík doen?’: deze infographic geeft aanwijzingen over het minderen van het gebruik van plastics. Hoe pak je dit aan als particulier, welke meest voor de hand liggende mogelijkheden zijn er?

Verdere voorbeelden van onderwerpen die in dit kader nog op de plank liggen voor deze serie: insectensterfte tegengaan, broeikaseffect/ecologische voetafdruk verminderen, consuminderen, stikstofreductie, geen tuin hebben en toch groente en fruit kweken, natuurlijk schoonmaken enz.

Project ‘Van Groninger Museum tot Groninger Forum’

25 jaar bouwgeschiedenis in beeld

Een project van Alles in Beeld en Corné Sparidaens

Wat kan een stad veranderen in betrekkelijk korte tijd. Nieuwe woonwijken geven een stad een nieuwe contour. En nieuwe gebouwen, waarvan sommige voor heel wat beroering kunnen zorgen, bepalen na een poos de horizon alsof ze nooit anders hebben gedaan.

Zowel de bouw van het Groninger Museum als de bouw van het Groninger Forum hebben de gemoederen in de stad Groningen flink beziggehouden. Beide gebouwen hebben heel wat losgemaakt. Het Museum is inmiddels niet meer weg te denken uit de stad en vormt een waardig markeringspunt. Het Forum staat aan het begin van een carrière als markeringspunt. 

Van markeringspunt tot markeringspunt vormt precies een periode van 25 jaar waarin heel wat bouwgeschiedenis is geschreven.

Corné fotografeerde tientallen spraakmakende gebouwen uit deze 25-jarige periode en ik heb de nieuwbouw uit deze 25-jarige periode, van 1994 tot 2019, in kaart gebracht. Tezamen geven foto’s en kaarten een bouwkundig overzicht van een stad die voortdurend in ontwikkeling is.

Dit project is tot stand gekomen met behulp van het Mediafonds Groningen en is gepubliceerd in Het Financieele Dagblad, het Dagblad van het Noorden en als beeldessay op Architectenweb.

Door de Coronacrisis zijn onze onderhandelingen over een eventuele expositie tijdelijk in de ijskast beland. We zoeken ondertussen naar nieuwe mogelijkheden voor publicatie.

Boek en expositie ‘Over Zee’ in het Scheepvaartmuseum Amsterdam

Zg bladerboek en expositie in de bibliotheek van het Scheepvaartmuseum

Een project van Alles in Beeld en Corné Sparidaens

In 2018 nam het Scheepvaartmuseum Amsterdam contact met ons op om te vragen of ze een deel van de foto’s van onze expositie ‘Over Zee’ mochten tentoonstellen in hun bibliotheek. Ook wilden ze graag de gehele tentoonstelling (foto’s, teksten, illustraties en graphics) in boekvorm gieten om dit boek permanent op te nemen in hun gerenommeerde bibliotheek. Of we dat wilden? Nou, daar hoefden we niet lang over na te denken.

Kinderboek en expositie ‘Nieuwe Ouders voor Nilo’

Kinderboek voor kinderen van 8 jaar en ouder

Een project van de VOIC & kinderboekenschrijver René Hoogschagen

In 2018 werkten de VOIC (de Verenigde Oostindische Inkt Compagnie) en kinderboekenschrijver René Hoogschagen samen aan het kinderboek ‘Nieuwe Ouders voor Nilo’. In dit boek gaat Bram op zoek naar nieuwe ouders voor zijn vriendje Nilo. Tijdens deze zoektocht maken ze de gekste dingen en vooral de gekste ouders mee. De verschillende ouders werden ieder door een afzonderlijke illustrator van de VOIC uitgebeeld.

Alles in Beeld/Machtelt de Vries tekende de plattegrond die de route laat zien die Bram en Nilo tijdens hun speurtocht aflegden.

Van de illustraties werd een tentoonstelling gemaakt die te zien was tijdens de kinderboekenweek 2018 in het GRID/Grafisch Museum te Groningen.

Expositie ‘Over Zee’ in Museum Bronbeek Arnhem

Met de boot naar een nieuw thuis

Een project van Alles in Beeld & Corné Sparidaens

Omdat het rond 2016 zo’n vijftig jaar geleden was dat de laatste boot met repatrianten van Indonesië naar Nederland voer, togen Corné en ik naar diverse Pasar Malams en kumpulans (=bijeenkomst) op zoek naar mooie oude dames en heren die destijds met de boot naar Nederland gekomen zijn. We hoorden hun, vaak ontroerende, verhalen aan en portretteerden ze in woord en beeld.

Het Indisch Herinneringscentrum toonde al vrij snel belangstelling voor de serie en kocht het geheel dat bestaat uit portretfoto’s, interviews, infographics en illustraties aan. In Museum Bronbeek in Arnhem was de expositie gedurende een half jaar in 2016 te zien.

Kinderboek en expositie ‘Het Huis van Kat en Muis’

Een zoekboek en speurtentoonstelling in één

Een project van de VOIC & kinderboekenschrijver Tjibbe Veldkamp

In 2016 raamden de VOIC (de Verenigde Oostindische Inkt Compagnie) en kinderboekenschrijver Tjibbe Veldkamp het plan een kinderboek te maken, waarbij iedere pagina verzorgd zou worden door een andere illustrator. Dit resulteerde in het zoekboek ‘Het Huis van Kat en Muis’: een kat is in een huis met 24 verschillende ruimtes op zoek naar een muis. 24 illustratoren van de VOIC tekenden ieder een ruimte met daarin 5 muizen verstopt. Tjibbe verzon het verhaal en de tekst. De hoofdpersoon, Kat, is een vingerpoppetje dat kinderen met behulp van de bouwplaat voorin het boek zelf kunnen maken.

Alles in Beeld/Machtelt de Vries tekende de infographic waarin wordt uitgelegd hoe je Kat kunt maken.

Van de illustraties werd een speurtentoonstelling gemaakt die te zien was tijdens de kinderboekenweek in het GRID/Grafisch Museum te Groningen. De tentoonstelling reisde daarna door naar het Beatrix Kinderziekenhuis/UMCG en het Groninger Forum/Openbare Bibliotheek te Groningen.

Tezamen met vele vrijwilligers werden boek en tentoonstelling gerealiseerd!